RSS

Joni Mitchell, James Taylor and Phil Ochs – Amchitka

amchika

Amchitka. Heeft iemand ooit gehoord van Amchitka? Het is een vulkanisch eiland nabij Alaska. Tot 1832 werd het bewoond door de Ungangan, en sindsdien kende het eiland geen permanente bewoners meer. De Verenigde Staten besloten in al hun wijsheid om dit eiland te gebruiken voor atoomproeven, waarvan de eerste plaatsvond in 1965, en de laatste in november 1971. Milieubeschermers en wetenschappers maakten zich ernstig zorgen over de fundamentele schade die door deze idiote testen werd veroorzaakt. Vanwege het verzet welke primair vanuit Canada geïnitieerd werd, ontstond de organisatie Greenpeace. Eigenlijk te absurd voor woorden, wanneer je vanuit ons huidige perspectief de arrogantie beseft van deze nietsontziende supermacht. Wonderlijk hoe idealisme ontstaat. Irving Stowe was de initiatiefnemer van dit historische concert, enkel en puur om met de bedoeling om geld in te zamelen om, en aandacht te krijgen voor deze ecologische verstoring van de eerste orde.
amchikajoni

Deze Greenpeace release is in de eerste plaats een historisch document. Joni Mitchell was een mega artiest in die tijd, echter slechts 27 jaar oud. De carrière van James Taylor moest eigenlijk nog goed beginnen, hij was pas 22 jaar oud. Phil Ochs was een gerenommeerde protestzanger, eentje die zich al vaker nadrukkelijk had geuit betreffende de Amerikaanse machtswellust. In de zeventiger jaren tot aan zijn zelfmoord in 1976 waren de muzikale aspiraties van deze Texaan helaas al grotendeels gedoofd. De manier van denken moest veranderd worden. Opnames van dit concert vonden plaats in het Pacific Coliseum te Vancouver, hoofdstad van het uitzinnig mooie British Columbia. De 3 artiesten vullen de beide schijfjes met de van hun bekende nummers; Ochs en Taylor vullen disk 1, en Mitchell neemt disk 2 bijna in zijn geheel voor haar rekening (Wat blijft A Case of You, Woodstock en Circle Game toch schitterende nummers!). Het concert bracht weliswaar voldoende geld in het laatje, echter de pionieractivisten van de Groene Vrede bleken helaas machteloos om de laatste test te stoppen. Toch was de eerste geweldloze impuls gezet. Leuke gelegenheid om stil te staan bij een tijd die ver achter ons ligt, en je af te vragen welke stappen sindsdien gezet zijn.
 
www.myspace.com/amchitka
www.hemifran.com/artists_a-b.html#amchitka
(Rein van den Berg)


Your Comment