RSS

The Holmes Brothers – Feed My Soul

holmesbrothershoes

De oudjes doen het nog goed is een constatering die ik redelijk vaak maak. Wellicht is dit ook omdat mijn eigen leeftijd zelf eveneens niet heeft stilgestaan. Het enthousiasme en de gedrevenheid van The Holmes Brothers blijft echter aanstekelijk. Hun talent laat zich op “Feed My Soul” andermaal gelden, waarbij een stuk vakmanschap en ervaring als van nature toevoegen. Serieus muziek maken is geen kunstje welke je aan kan leren om in je onderhoud te voorzien of te imponeren. Echt goede muziek komt van binnen uit. Echt goede muziek laat zich niet binnen houden, het is een passie, en het moet eruit. Tekstueel onderstrepen de heren hun sociale betrokkenheid niet alleen in Dark Cloud. Een emotioneel nummer waarin ze blijk geven van de maatschappelijke verschuivingen indirect veroorzaakt door de financiële crisis.

Donkere tijden gebalsemd! Zeker bij The Holmes Brothers zijn dit soort alledaagse onderwerpen een ideale toevoeging aan hun muziek. Muziek die als vanouds is doorspekt met eerlijke blues, soul, gospel en alle elementen die op de snijvlakken van die genres een rol spelen. Een klassieker als Pledging My Love wordt homesbrothers.1jpgdoor deze mannen regelrecht de hemel in gezongen, terwijl hun eigen composities ook beslist niet uit te vlakken zijn. Serieuze thema’s worden vakkundig afgewisseld met hun positieve spirit. De harmonieuze zang is zalvend als altijd, terwijl qua instrumentatie binnen deze nieuwste productie ook het nodige valt te genieten. The Holmes Brothers doen je realiseren dat het leven de moeite waard is, en dat er meer is dan oppervlakkigheid, mits je maar de moeite neemt jezelf voor je medemens te interesseren. Een warme, bijna religieuze, gedachte die ik zal pogen ter harte te nemen. De intenties van de broers zijn op Feed my Soul slechts positief gemotiveerd, en ik ga daar van harte in me. Behalve hun productionele betrokkenheid spelen Joan Osborne en Paul Kahn ook muzikaal een rol van betekenis. Warmte blijft het kernwoord in de muziek van The Holmes Brothers, waarmee deze plaat hun zoveelste proeve van bekwaamheid onderstreept.

www.theholmesbrothers.com/main.html
www.myspace.com/theholmesbrothers

(Rein van den Berg)


Your Comment