RSS

Cheek Mountain Thief – Cheek Mountain Thief

Aan de oever van de vijver waar groepen als Fleet Foxes en Mumford & Sons met veel succes hun lijntjes uitwerpen, is het een drukte van belang. Het aas dat daar gebruikt wordt, kent vele variaties, al zijn zaken als folkinvloeden, sporen americana, akoestische instrumentaties en harmoniezang daarbij min of meer verplichte kost. Cheek Mountain Thief is het geesteskind van Tunng frontman Mike Lindsay. Tijdens zijn verblijf in een hut in Noord-IJsland zocht hij het gezelschap van autochtone musici (Sin Fang en Mugison) plus het Kaffibarinnkoor. Het leidt tot een hoogst opmerkelijk album waarop kundig gemanoeuvreerd wordt met invloeden uit de West-Europese en IJslandse volksmuziek.

Het elektronische aspect dat een voorname rol speelt in de ritmische opmaak van het repertoire van Tunng, is op dit album geheel afwezig. Het collectief bedient zich van een groot aantal exotische ritmische instrumenten die aangevuld worden met snaar- en blaasinstrumenten uit alle windrichtingen. Spelend met eigenzinnige melodielijnen, oosterse toonschalen, originele liedteksten en fraaie koorzang eisen Mike Lindsay en zijn muzikale vrienden, ter linkerzijde van Fleet Foxes, een geheel eigen stek op in het landschap van de huidige populaire muziek.

www.cheekmountainthief.co.uk

(Koos Gijsman)


Comments are closed.